Renovatie met REDPUR - REDPUR
bundesweit

Energie neutraal bouwen

... lees verder

Renovatie met REDPUR

... Lees verder

Redpur in Nieuwbouw

... Lees verder

Renovatie met REDPUR

Renovatie betekent in feite: van iets ouds iets nieuws maken - idealiter iets innovatiefs - maken. Modern wooncomfort, duurzaamheid en op de lange termijn energie- en kostenefficiëntie spelen daar ook een rol bij evenals het behoud van het oude gebouw.

 

Een REDPUR infrarood verwarming is bij renovatie van oudbouw een ideaal en innovatief alternatief voor conventionele verwarmingssystemen. De installatiekosten van de innovatieve Redpur verwarmingssystemen liggen beduidend lager dan de uitgaven van een verwarmingssysteem op water basis. In het dagelijks gebruik functioneert de REDPUR infrarood verwarming daarna volledig onderhoudsvrij en zorgt tegen zeer lage kosten voor behaaglijke warmte en een aangenaam leefklimaat in de ruimte. Tegelijkertijd levert de REDPUR infrarood verwarming door zijn technologische principe een niet te onderschatten bijdrage aan het lange termijn behoud van het gebouw.

Verwarmen met elektriciteit - is dat ecologisch?

Stroomproducenten, verwarmingsexperts en milieuactivisten hebben deze vraag een paar jaar geleden nog met een eenduidig “nee” beantwoord - het verwarmen met elektriciteit gold lang als de meest “milieuvervuilende” oplossing, tegelijkertijd werd elektriciteit in deze context als een reeds “verfijnde” energie beschouwd, die voor het verwarmen “zonde” - en bovendien te duur - was.

Het voordeel van REDPUR infrarood verwarming ligt echter toch juist in zijn lage energieverbruik, dat onder het energieverbruik van andere soorten verwarming ligt. De energie-efficiëntie van de REDPUR verwarmingssystemen vloeit direct voort uit de onderliggende technologie: de infrarood verwarming verwarmt niet primair de lucht, maar de oppervlakten van de ruimte zelf - dus plafonds, wanden, vloeren - alsook de objecten in de verwarmde ruimte. De luchtverwarming is echter indirect door de warmteafgifte van de wanden en andere warmtedragers. Tegelijkertijd worden overdrachtgerelateerde energieverliezen met een infrarood verwarming tot een minimum beperkt. De infrarood REDPUR verwarmingssystemen beschikken bovendien over een “intelligente” regeleenheid, die de interactie van de individuele verwarmingselementen regelt en zorg draagt dat alleen de daadwerkelijk benodigde hoeveelheid warmte wordt afgegeven. In combinatie met een systeem van gedecentraliseerde energievoorziening is een REDPUR infrarood verwarming de meest ecologische verwarmingsoplossing verkrijgbaar.

Droge wanden, betere isolatiewaarde, hogere kosten- en energie-efficiëntie van de gebouwen

Voor renovatieprojecten biedt het gebruik van een REDPUR infrarood verwarming een ander belangrijk voordeel. Door de directe verwarming van de kameroppervlakten respectievelijk de gebouwen zijn deze altijd warmer dan de kamerlucht - vocht kan daardoor niet op de wanden neerslaan. Ook tot nu toe vochtige wanden drogen door de werking van het infrarood REDPUR verwarmingssystemen principe, wat voor een directe bijdrage aan een succesvolle en duurzame vernieuwing van de gebouwen zorgt. Tegelijkertijd verbetert de isolatiewaarde van de gebouwen aanzienlijk door de droge buitenwanden - met positieve gevolgen voor de algehele energie-efficiëntie van het gebouw, alsook de warmtebehoefte.

REDPUR partnerbedrijven - uw experts voor optimaal energiezuinige renovatie

De installatie van een REDPUR infrarood verwarming bij de renovatie is mogelijk in twee varianten. De op de lange termijn kostenefficiënte oplossing is de inbouw van een compleet systeem. In combinatie met een geoptimaliseerde thermische isolatie van de gebouwen en idealiter in combinatie met gedecentraliseerde terugwinning van duurzame energie - bijvoorbeeld door een fotovoltaïsche of kleine windturbine - heeft u een aanzienlijke energieonafhankelijkheid en worden de verwarmings- en energiekosten tot een minimum beperkt. Alle hiervoor benodigde werkzaamheden worden door de Redpur partners uitgevoerd. Ook voor deeloplossingen waarbij conventionele verwarmingssystemen niet volledig uitgesloten worden en de infrarood verwarming alleen als aanvulling wordt gebruikt, staan de Redpur partnerbedrijven ter beschikking als experts voor optimaal energiezuinige renovatie en innovatieve verwarmingsoplossingen. Samenwerken met een Redpur partner in uw renovatieproject begint uiteraard altijd met een uitgebreid energieadvies.

Vanzelfsprekend verzorgen de Redpur partners tijdens de renovatie tevens de toepassing van de wettelijke voorschriften omtrent de energie-efficiëntie van de gebouwen, bijvoorbeeld de naleving van de voorschriften voor het maximaal toelaatbaar primair energieverbruik alsook om de transmissieverliezen en het warmteverlies via de “bouwschil” te beperken. Voor de berekening van de overeenkomstige gegevens voor een concreet renovatieproject staan onze partnerbedrijven ter beschikking, elk met hun eigen specialisten.