Redpur in Nieuwbouw - REDPUR
bundesweit

Energie neutraal bouwen

... lees verder

Renovatie met REDPUR

... Lees verder

Redpur in Nieuwbouw

... Lees verder

Redpur in Nieuwbouw

De REDPUR infrarood verwarming in nieuwbouw

Niet alleen kernenergie, maar ook de fossiele brandstoffen olie en aardgas worden de laatste jaren steeds kritischer bekeken door energie- en milieuexperts. Voor de verbruikers leidt dit bovendien tot dramatische prijsstijgingen van stookolie en gas - een doorsnee huishouden wordt hier inmiddels al mee geconfronteerd en de kosten bereiken, of zelfs overstijgen, de eigen woonlasten waarvan de verwarming ongeveer driekwart van de totale uitgaven uit energie uitmaakt.

 

Bij nieuwbouw dienen aannemers derhalve van tevoren te overwegen om voordelige, energie-efficiënte en milieuvriendelijke verwarming- en energiealternatieven in overweging te nemen. Een REDPUR infrarood verwarming is hier een zeer moderne variant. De innovatieve technologie van de verwarmingssystemen kan een aanzienlijke afname van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten voor het dagelijks gebruik opleveren.

 

Tegelijkertijd kunnen de infrarood systemen uitstekend zowel in een energetisch totaalconcept op basis van regeneratieve energie alsook in de vormgeving van het interieur van het nieuwe huis integreren.

 

De REDPUR infrarood verwarming - hoe werkt het en wat doet het?

 

Een REDPUR infrarood verwarming werkt op elektriciteit. Een paar jaar geleden was dit vooral een verspilling van reeds “verfijnde”secundaire energie evenals een extreem vervuilende en dure verwarming optie. REDPUR infrarood verwarmingen scoren daarentegen door hun zeer lage energieverbruik, dat lager is dan bij alle andere soorten verwarming. De energie-efficiëntie van de systemen ontvouwt zich door de technologische functionaliteit: een infrarood verwarming verwarmt niet de kamerlucht, maar de oppervlakten - de wanden, de plafonds en de vloeren - van de ruimten alsook objecten die zich in de ruimte bevinden. De grootste deel van de warmte wordt daarbij geabsorbeerd, de rest wordt afgegeven en verwarmt dan indirect ook de lucht van de ruimte. De door een infrarood verwarming uitgestraalde warmtegolven werken daarbij op een manier vergelijkbaar met die van zonnestraling en hebben dezelfde golflengte als zonnestralen.

 

Door het innovatieve technologische principe worden energieverliezen bij de overdracht van de warmte grotendeels geëlimineerd, een “intelligente” regeleenheid regelt tevens de interactie tussen de individuele verwarmingsmodulen zodat in iedere ruimte alleen het voor een behaaglijke temperatuur noodzakelijke minimum aan warmte wordt afgegeven. Ten opzichte van conventionele verwarmingssystemen kan de kamertemperatuur met behulp van een infrarood verwarming tot 2 graden Celsius worden verlaagd, zonder dat de bewoners deze verlaging fysiek voelen.

 

Tegelijkertijd ervaren veel mensen het door een infrarood verwarming gegenereerde leefklimaat in de ruimte als zeer aangenaam en “gezond”. De infrarood warmtegolven verdelen zich optimaal in de ruimte en drogen de lucht erin niet uit. Bovendien wordt luchtbeweging - en daarmee tevens stof - tot een minimum beperkt. Als een welkome aanvulling zorgt het infrarood verwarmingssysteem voor permanent droge wanden en beschermt zo niet alleen de ruimten, maar verhoogt teven de totale isolatiewaarde van de ruimten.

 

Energie autonomie in nieuwbouw met een REDPUR infrarood verwarming

 

Bij nieuwbouw is de integratie van REDPUR infrarood verwarming in principe een energetisch totaalconcept, dat zowel op het gebied van milieuvriendelijkheid alsook verregaande energie autonomie hoge ogen scoort. Wie bij zijn bouwproject niet alleen investeert in het innovatieve REDPUR verwarmingssysteem maar tegelijkertijd in een systeem voor gedecentraliseerde terugwinning van regeneratieve energie - een kleine windturbine of fotovoltaïsch - of de REDPUR infrarood verwarming in een actief energiehuis integreert, verwarmt in de toekomst bijna tegen nultarief en is tegelijkertijd grotendeels onafhankelijk van de energieleveranciers en hun prijzen. Tegelijkertijd realiseert een op deze wijze verwarmd, en van elektriciteit voorzien, huis natuurlijk uitstekende milieunormen.

 

De investeringskosten voor energie-efficiënte en - idealiter - grotendeels zelfvoorzienende nieuwbouw verdienen zichzelf terug door het lage externe energieverbruik van het huis en daardoor aanzienlijk verminderde kosten voor energie op korte termijn. De overheid, alsook een toenemend aantal regionale leveranciers stimuleren energie-efficiënte privé bouwprojecten en investeringen in regeneratieve energie met behulp van verschillende hulpmodellen en lage rente leningen.

 

De partners van REDPUR - Specialisten voor optimaal energiezuinige bouwprojecten

 

De REDPUR partnerbedrijven ondersteunen aannemers niet alleen met de leveringen installatie van de infrarood verwarmingssystemen, maar ook met hun jarenlange ervaring in optimaal energiezuinige bouwprojecten en uitgebreide kennis om te adviseren inclusief een gratis advies op locatie. Zelfs bij de naleving van bestaande wettelijke voorschriften voor energie-efficiënte ruimten zijn de REDPUR partners graag van dienst voor onze gezamenlijke klanten.